vStock - Thao trường chứng khoán

* Ứng dụng vStock là một sàn chứng khoán ảo.
* vStock hoạt động theo đúng các nguyên tắc giao dịch của 2 sàn HOSE và HNX.
* vStock khớp lệnh theo đúng dữ liệu khớp trong thời gian thực trên sàn thật. Chính xác tuyệt đối, đảm bảo công bằng.
* Khác biệt duy nhất: tiền là ảo, bạn chỉ mất 1 số tiền rất nhỏ nhưng được trải nghiệm đầu tư với số tiền rất lớn.

vStock - Bảng điện chứng khoán

* Ứng dụng bảng điện chứng khoán được nâng cấp thường xuyên
* 3 Bảng điện của 3 sàn Hose, HNX, Upcom với đầy đủ các tham số như bảng điện trên PC.
* Bảng điện được thiết kế thu gọn giúp cho việc quan sát vẫn dễ dàng trên diện tích màn hình chật hẹp của iPhone.